ایالات متحده؛ لغو پروازها بدلیل مشکلات رایانه ای

ایالات متحده؛ لغو پروازها بدلیل مشکلات رایانه ای
نگارش از Euronews

خبر کوتاه روز شنبه در کرانه شرقی ایالات متحده نزدیک به ۴۰۰ پرواز بدلیل مشکلات فنی در شبکه رایانه ای لغو شدند. گفته می شود مرکز اصلی مشکلات رایانه

خبر کوتاه

روز شنبه در کرانه شرقی ایالات متحده نزدیک به ۴۰۰ پرواز بدلیل مشکلات فنی در شبکه رایانه ای لغو شدند. گفته می شود مرکز اصلی مشکلات رایانه های محدوده مربوط به پایتخت این کشور واشنگتن بوده است.

مطالب مرتبط