هفتادمین سالگرد بوسه آمریکایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هفتادمین سالگرد بوسه آمریکایی

خبر کوتاه

صدها زوج در میدان تایمز نیویورک آمریکا با بوسیدن یکدیگر هفتادمین سالگرد “بوسه پایان جنگ جهانی دوم” را گرامی داشتند.

این بوسه مشهور مربوط به یک سرباز آمریکایی می شود که پس از پایان جنگ به کشورش بازگشت و به طور اتفاقی پرستاری را که در محل حاضر بود بوسید. عکس این بوسه یکی از مشهورترین تصاویر مربوط به جنگ است.