تعدادی زخمی بر اثر برخورد قطار با لوکوموتیو در بلغارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعدادی زخمی بر اثر برخورد قطار با لوکوموتیو در بلغارستان

خبر کوتاه

بر اثر برخورد یک قطار با یک لوکوموتیو در مسیر بلغارستان به استانبول، نه نفر از جمله تعدادی جهانگرد آلمانی، اسپانیایی و پرتغالی زخمی شدند.