بازگشت موفقیت آمیز کشتی سنتی فرانسوی ارمیون از آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازگشت موفقیت آمیز کشتی سنتی فرانسوی ارمیون از آمریکا

ارمیون، کشتی سنتی فرانسوی ، پس از سفر موفقیت آمیزش به آمریکا، به فرانسه بازگشته و وارد سواحل برست شد.

این کشتی از همان مدل کشتی است که ژیلبر دو موتیه دو لا فایت، سیاست مدار و ژنرال فرانسوی فعال در هر دو انقلاب فرانسه و آمریکا، را به این کشور برد.

این کشتی توانست بصورت موفقیت آمیزی از دو طوفان عبور کرده و خود را به سواحل فرانسه برساند.

وزش باد شدید به این کشتی که اکثر خدمه آن دواطلب بودند امکان داد تا در فاصله دو و نیم هفته، اقیانوس اطلس را طی کند.

این سفر چهار ماه بطول انجامید.