آلمان امسال گرمای بی سابقه ای را تجربه می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلمان امسال گرمای بی سابقه ای را تجربه می کند

خبر کوتاه

آلمانی ها امسال شاهد گرمترین تابستان طی سال های گذشته هستند.

دمای هوا در برخی مناطق جنوبی کشور به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده است.

برخی از آنها برای کنار آمدن با این گرما یا به استخرها پناه می برند و تنی به آب می زنند یا سایه نشین می شوند.