بازگشت جوانان فعال در حزب کارگر نروژ به اتویا، چهار سال پس از کشتار

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازگشت جوانان فعال در حزب کارگر نروژ به اتویا، چهار سال پس از کشتار

جزیره کوچه اتویا در نروژ که حدود چهار سال پیش شاهد یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در تاریخ این کشور بود، با پذیرش اولین کمپ جوانان حزب کارگر، نفسی تازه می کند.

قرار است تا روز یکشنبه، یک هزار تن از جوانان فعال حزب چپ کارگر نروژ در جزیره ای که شصت و نه تن از هم قطاران آنها کشته شدند، وارد آن شوند.

بنای یادبودی هم به یاد قربانیان در این جزیره ایجاد شده است.

پدر یکی از نوجوانان کشته شده در این حمله، می گوید: “حالت خاصی دارم چون پس از چهار سال، اولین بار است که شاهد چنین بازگشتی هستیم. مطمئنم که اگر این کشتار صورت نگرفته بود، دخترم اکنون اینجا می بود. من با دیدن آمدن تمام این جوانان احساس خاصی دارم.”

مجموعه حملات آندرس برینگ بریویک در ۲۲ ژوییه سال ۲۰۱۱ میلادی که با بمبگذاری در مقابل مقر نخست وزیر نروژ در اسلو آغاز شده و با تیراندازی در جزیره اتویا پایان یافت، هفتاد و هفت کشته بر جا گذاشت.

به دنبال این حمله آندرس بریویک خود را تسلیم پلیس کرده و پس از اذعان به جرم خود به بیست و یک سال حبس محکوم شد.

دوره حبس عامل این حملات در صورتی که او همچنان خطرناک محسوب شود، تمدید خواهد شد.