پاپ فرانچسکو: کاتولیک های طلاق گرفته نباید از کلیسا طرد شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ فرانچسکو: کاتولیک های طلاق گرفته نباید از کلیسا طرد شوند

رهبر کاتولیک های جهان روز چهارشنبه اعلام کرد کاتولیک هایی که طلاق گرفته و برای بار دوم ازدواج کرده اند نباید از کلیسا طرد شوند.

بر اساس احکام کلیسای کاتولیک، پیروان این کلیسا که برای بار دوم ازدواج کرده اند نمی توانند برای مثال در مراسم عشاء ربانی شرکت کنند.

پاپ فرانچسکو گفت:«ما با آنهایی که ازدواجشان به شکست انجامیده و اجتناب ناپذیر بوده و اتحادی دیگر بسته اند چگونه می توانیم برخوردی مهربانانه داشته باشیم.»

وی در ادامه سخنانش افزود:«این افراد به هیچ وجه نباید طرد بشوند. با آنان نباید مثل طردشدگان رفتار نمود. آنها همچنان بخشی از کلیسا هستند.»

یک فرد کاتولیک نمی تواند برای بار دوم در کلیسا ازدواج کند. کلیسای کاتولیک تحت شرایط و هزینه ای خاص می تواند ازدواج اول را بی اعتبار کند و وضعیت تاهل فرد ازدواج کرده را نه طلاق گرفته که مجرد اعلام کند.

ظاهراً سخنان روز چهارشنبه پاپ در آمدی است بر همین موضوع تا در شورای آتی کلیسا که با شرکت اسقف ها و در مورد کانون خانواده تشکیل خواهد شد بدان عمیق تر بپردازد.