سقوط قابل ملاحظه ارزش سهام بورس آتن پس از پنج هفته تعطیلی

سقوط قابل ملاحظه ارزش سهام بورس آتن پس از پنج هفته تعطیلی
نگارش از Euronews

بورس آتن پس از پنج هفته تعطیلی بازگشایی شده و از اولین دقایق بامداد روز دوشنبه شاهد کاهش بیست و دو درصدی ارزش سهام خود بود. این میزان سقوط ارزش برای

بورس آتن پس از پنج هفته تعطیلی بازگشایی شده و از اولین دقایق بامداد روز دوشنبه شاهد کاهش بیست و دو درصدی ارزش سهام خود بود.

این میزان سقوط ارزش برای بانکهای یونان سی درصد بوده است.

بانکهای یونان به دلیل هجوم مشتریان برای برداشتن سپرده های خود ضربه پذیر شده اند.

بنابر گزارشها، یونانیها طی هفت ماه گذشته چهل میلیارد یورو از سپرده های خود را از بانکهای این کشور بیرون کشیده اند.

گرچه یونان و وام دهندگان به این کشور که شامل بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول می شوند، سه هفته پیش بر سر اجرای سومین طرح نجات اقتصادی به توافق رسیدند، اما طرفین درباره جزئیات فنی آن بحث و گفتگو می کنند و آینده اقتصاد یونان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مطالب مرتبط