فروریختن ناگهانی آپارتمانی در حومه مادرید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فروریختن ناگهانی آپارتمانی در حومه مادرید

خبر کوتاه

آپارتمانی در حومه شهر مادرید اسپانیا چند ساعت پس از ایجاد ترکی در بدنه ساختمان به طور کامل فروریخت.

پس از ایجاد این ترک که حدود ساعت ۴ صبح رخ داد، تمامی ساکنان آن و ساختمان های اطراف تخلیه شدند و در این حادثه فردی آسیب ندیده است.
هنوز دلیل این حادثه مشخص نیست.