رقابت های موج سواری سگ ها در آمریکا

رقابت های موج سواری سگ ها در آمریکا
نگارش از Euronews

دهمین دوره رقابت های موج سواری سگ ها روز شنبه در ساحل ایمپریال بیچ ایالت کالیفرنیا برگزار شد. سگ برنده این مسابقه بیشتر از دیگر سگ ها توانست تعادل

دهمین دوره رقابت های موج سواری سگ ها روز شنبه در ساحل ایمپریال بیچ ایالت کالیفرنیا برگزار شد.

سگ برنده این مسابقه بیشتر از دیگر سگ ها توانست تعادل خودش را بر تخته موج سواری حفظ کند. بیش از ۵۰ سگ مهارت هایشان را در این رقابت ها به نمایش گذاشتند.

ساندرا صاحب سگ برنده این رقابت ها می گوید: «واقعا انجامش داد. او خودش را یکبار ۳۶۰ ثانیه و یکبار ۱۸۰ ثانیه روی تخته نگه داشت. من این را به او آموزش نداده بودم، کار خودش بود.»

جیمز صاحب یکی دیگر از سگ ها می گوید: «سگ من آب را خیلی دوست دارد و عاشق موج سواری است و نکته مهم دیگر اینکه پول بدست آمده از این رقابت ها به جامعه انسانی سن دیگو می رسد.»

سازمان دهندگان این رقابت ها می گویند که تمام پولی که در طول این مسابقه جمع آوری می شود به جامعه انسانی سن دیگو اختصاص داده می شود که برای پیشگیری از ظلم به حیوانات تاسیس شده است.

مطالب مرتبط