حمله خزه دریایی به آب های شفاف دریاچه بایکال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله خزه دریایی به آب های شفاف دریاچه بایکال

خبر کوتاه
نوعی جلبک دریایی، سواحل دریاچه شفاف بایکال روسیه را که عمیق ترین و بزرگترین دریاچه حاوی آب شیرین دنیا محسوب می شود، تهدید می کند. این جلبک در قسمت هایی که مواد شیمیایی وارد بایکال می شوند، رشد بیشتری داشته است. تابستان گرم و خشک و جنگل زدایی در پیرامون دریاچه، دلیل دیگر هجوم خزه های سبز دریایی به بایکال عنوان می شود.