انفجار در کارخانه تولید اسباب آتش بازی در ایتالیا ۷ قربانی گرفت

انفجار در کارخانه تولید اسباب آتش بازی در ایتالیا ۷ قربانی گرفت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه انفجار در کارخانه تولید اسباب آتش بازی در نزدیکی شهر باری ایتالیا حداقل ۷ کشته برجای گذاشت. انفجار اولیه بدلیلی که هنوز معلوم نیست شروع و

خبر کوتاه

انفجار در کارخانه تولید اسباب آتش بازی در نزدیکی شهر باری ایتالیا حداقل ۷ کشته برجای گذاشت. انفجار اولیه بدلیلی که هنوز معلوم نیست شروع و به یک رشته انفجارهای پی در پی منجر شد. آتش سوزی جنگل پیرامون شهر را تهدید می کند و آتش نشانان مشغول اطفای حریق هستند.

مطالب مرتبط