نامشخص بودن وضعیت سه روزنامه نگار ربوده شده در سوریه

نامشخص بودن وضعیت سه روزنامه نگار ربوده شده در سوریه
نگارش از Euronews

رسانه های اسپانیایی روز سه شنبه از ناپدید شدن سه خبرنگار آزاد این کشور در شهر حلب، در شمال غربی سوریه خبر دادند. این اشخاص با نامهای آنتونی پاملیگا،

رسانه های اسپانیایی روز سه شنبه از ناپدید شدن سه خبرنگار آزاد این کشور در شهر حلب، در شمال غربی سوریه خبر دادند.

این اشخاص با نامهای آنتونی پاملیگا، خوزه مانوئل لوپز و آنگل ساستره، بر روی گزارشی تحقیقاتی در شهر حلب کار می کردند.

خوزه مانوئل گارسیا مارگالو، وزیر امور خارجه اسپانیا، درباره اهمیت علنی نشدن جزییات عملیات جستجوی روزنامه نگاران مفقود شده گفت: «متاسفانه در چهار سال گذشته این نخستین مورد آدم ربایی نیست که با آن مواجه می شوم، برخی از این موارد رسانه ای شده و برخی نه. ولی تاکنون برای همه موارد راه حل پیدا شده است. بر اساس تجربه من، مواردی که رسانه ای نشده اند سریعتر حل و فصل شده اند. آنچه که خواهانش هستیم بازگرداندن سالم هر چه سریعتر این افراد به کاشانه شان است. برای اینکارعلنی نکردن جزییات، اصل است.»

سال پیش نیز در شهر حلب سه خبرنگار اسپانیایی دیگر ربوده شده بودند که بعدتر آزاد شدند.

مطالب مرتبط