قضات سوئیسی خواستار تحقیقات بیشتر روی پرونده یان اولریه شدند

قضات سوئیسی خواستار تحقیقات بیشتر روی پرونده یان اولریه شدند
نگارش از Euronews

قضات سوئیسی خواستار تحقیقات بیشتر روی پرونده تصادف یان اولریه، رکابزن سابق آلمانی شدند. او در ماه مه سال گذشته میلادی، هنگام رانندگی در حالت مستی

قضات سوئیسی خواستار تحقیقات بیشتر روی پرونده تصادف یان اولریه، رکابزن سابق آلمانی شدند. او در ماه مه سال گذشته میلادی، هنگام رانندگی در حالت مستی باعث تصادف شد. او با سرعت بیش از ۱۴۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کرده است.

پیش تر قرار بود روز سه شنبه حکم نهایی صادر شود. بر اساس این حکم، قهرمان سابق مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس به ۱۸ ماه حبس تعلیقی و جریمه ای بالغ بر ۱۰ هزار فرانک سوئیس محکوم می شد.

مطالب مرتبط