خوشامدگویی به هتل روباتی ژاپن

خوشامدگویی به هتل روباتی ژاپن

هتلی در جنوب ژاپن با روبات به استقبال مهمانانش می رود. یک روبات در قسمت پذیرش مشخصات مسافران را بررسی می کند و روباتی دیگر مسئول حمل بار مسافران است. دربان هتل نیز یک روبات به شکل دایناسور است.این هتل از امکانات پیشرفته دیگری نیزبرخوردار است. حسگر شناسایی نصب شده بر در هر اتاق به مسافران این امکان را می دهد که کلید یا کارت ورودی اتاق را با خود حمل نکنند. صفحات حساس نصب شده در هر اتاق، دمایی دلپذیر را متناسب درجه حرارت بیرون فراهم می سازند.

هتلی در جنوب ژاپن با روبات به استقبال مهمانانش می رود. یک روبات در قسمت پذیرش مشخصات مسافران را بررسی می کند و روباتی دیگر مسئول حمل بار مسافران است. دربان هتل نیز یک روبات به شکل دایناسور است.این هتل از امکانات پیشرفته دیگری نیزبرخوردار است. حسگر شناسایی نصب شده بر در هر اتاق به مسافران این امکان را می دهد که کلید یا کارت ورودی اتاق را با خود حمل نکنند. صفحات حساس نصب شده در هر اتاق، دمایی دلپذیر را متناسب درجه حرارت بیرون فراهم می سازند.

تازه‌ترین ویدیو