سردرگمی ساکنان لندن در پی اعتصاب در شبکه مترو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سردرگمی ساکنان لندن در پی اعتصاب در شبکه مترو

اعتصاب ۲۴ ساعته کارکنان و رانندگان شبکه مترو لندن روز پنجشنبه میلیونها تن از سکنه پایتخت بریتانیا را با مشکل مواجه کرد.

دلیل اعتصاب کارکنان و رانندگان مترو لندن طرحهای جدید مدیریت مترو برای ساعات کار شبانه عنوان شده است.

شبکه مترو لندن به طور معمول روزانه ۴ میلیون نفر را جا به جا می کند و در ساعات اوج رفت و آمد ۵۳۵ قطار مترو در این شبکه به جا به جایی مسافران می پردازند.

یک زن جوان ساکن لندن می گوید: «ما جمعیتی ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری در لندن هستیم. فکر کنم خیلی خودخواهانه است که آنها اینگونه اعتصاب کنند و واقعا تاثیری که بر روی همه خواهند گذاشت را درنظر نگیرند.»

یک مرد جوان ساکن لندن هم می گوید: «تاثیر زیادی برای من ندارد. تنها به این معناست که اتوبوسها شلوغ هستند ولی برای یک بار هم که شده من با اعتصاب موافق هستم زیرا این اعتصاب برای پول نیست. در مورد ساعات کار مترو است. به مردم گفته شده که تا ساعت ۲ صبح باید کار کنند و جای بحثی هم ندارد. در نتیجه این بار من در عمل با اعتصاب مترو موافقم اما آنها باید سالها پیش مترو را خودکار می کردند.»

بسیاری از استفاده کنندگان از قدیمی ترین شبکه مترو جهان روز پنجشنبه مجبور شدند با پای پیاده و یا با دوچرخه به محل کار خود بروند. برخی نیز مجبور شدند در صفهای طویل اتوبوس انتظار بکشند.

علی خردپیر، خبرنگار یورونیوز در لندن می گوید: «به توافق نرسیدن چهار اتحادیه با کارفرمایان مترو به اعتصابی انجامیده که حمل و نقل درون شهری در مترو را مختل کرده است. بار اصلی این شرایط بر دوش مالیات دهندگانی است که هزینه قابل توجه استفاده از این شبکه را تقبل کرده اند.»