حمله به سفارت تایلند در ترکیه

حمله به سفارت تایلند در ترکیه
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بدنبال بازگرداندن صد نفر از مسلمانان اویغور از تایلند به چین، عده ای از تظاهرکنندگان خشمگین چهارشنبه شب به سفارت تایلند در ترکیه حمله

خبر کوتاه

بدنبال بازگرداندن صد نفر از مسلمانان اویغور از تایلند به چین، عده ای از تظاهرکنندگان خشمگین چهارشنبه شب به سفارت تایلند در ترکیه حمله کردند.

مهاجمان با سنگ و چوب خساراتی به بیرون و داخل این محل وارد آوردند.

دولت تایلند از اخراج این عده از اقلیت مسلمان ترک تبار، دفاع کرد و گفت چین قول داده به افراد برگردانده شده آسیبی نرساند.

مطالب مرتبط