چاک بلیزر برای همیشه از فعالیت های فوتبالی محروم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چاک بلیزر برای همیشه از فعالیت های فوتبالی محروم شد

فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، چاک بلیزِر، از مدیران سابق این نها را برای همیشه از هرگونه فعالیت مربوط به ورزش فوتبال محروم کرد.

این مدیر آمریکایی ۷۰ ساله پیش از این دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی و کارائیب (کونکاکاف) بوده و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ در کمیته اجرایی فیفا عضویت داشته است.

بلیزر پس از آنکه در سال ۲۰۱۳ اتهامات خود در زمینه دریافت رشوه، پولشویی و فرار مالیاتی را پذیرفت، به صورت مخفیانه در پرونده فساد فیفا با دادستانان آمریکایی همکاری داشته است.

در ماه مه گذشته چندین مقام فیفا با اتهامهایی چون اخاذی، فساد و پولشویی دستگیر شدند.

فیفا در بیانیه ای گفته آقای بلیزر مرتکب چندین و چند مورد «سوء رفتار» شده است.