آرزوهای بزرگ میهایلوویچ برای آث میلان

آرزوهای بزرگ میهایلوویچ برای آث میلان
نگارش از Mohsen Salehi

مراسم معارفه سینیشا میهایلوویچ، سرمربی جدید تیم فوتبال آث میلان روز جمعه برگزار شد. سیلویو برلوسکونی و آدریانو گالیانی، رئیس و نایب رئیس این باشگاه

مراسم معارفه سینیشا میهایلوویچ، سرمربی جدید تیم فوتبال آث میلان روز جمعه برگزار شد. سیلویو برلوسکونی و آدریانو گالیانی، رئیس و نایب رئیس این باشگاه در این مراسم حضور داشتند.

میهایلوویچ درباره انتخاب میلان و اهدافش چنین گفت: «وقتی به میلان می آیید نمی توانید به کم قانع شوید. باید جاه طلب باشید و افکار و اهداف بزرگی داشته باشید. در زمین تنها اسامی بزرگ کاری از پیش نمی برند. باید از نام باشگاه دفاع کنیم تا هواداران به آن افتخار کنند.»

هواداران روسونری امیدوارند که پس از ۵ فصل بار دیگر قهرمانی سری آ شوند و به یکتازی یووه پایان دهند.

مطالب مرتبط