سانحه هوایی مرگبار اندونزی

سانحه هوایی مرگبار اندونزی

روز سه شنبه یک فروند هواپیمای ترابری نظامی با ۱۲۲ سرنشین در شهر مدان اندونزی سقوط کرد.

روز سه شنبه یک فروند هواپیمای ترابری نظامی با ۱۲۲ سرنشین در شهر مدان اندونزی سقوط کرد.

تازه‌ترین ویدیو