سیاستمداران و ستارگان ورزش و هنر، در زمره سوءاستفاده کنندگان جنسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سیاستمداران و ستارگان ورزش و هنر، در زمره سوءاستفاده کنندگان جنسی

پلیس بریتانیا اعلام کرد که بیش از 1400 تن را به جرم سوءاستفاده جنسی از کودکان شناسایی کرده است. در میان آنان، نام های بسیاری از سیاستمداران و ستارگان تلویزیون نیز دیده می شود. از چندی پیش و در پی افشاشدن برخی از این سوءاستفاده ها، پلیس بریتانیا تحقیقات گسترده ای را در این زمینه انجام داده و اکنون بسیاری از ورزشکاران، سیاستمداران و ستارگان سینما و تلویزیون در معرض اتهام قرار گرفته اند.