پانزدهم مه برای آغاز مذاکرات میان دو بخش قبرس تعیین شد

پانزدهم مه برای آغاز مذاکرات میان دو بخش قبرس تعیین شد
نگارش از Euronews

در جریان نشستی که با حضور نمایندۀ ویژه سازمان ملل در قبرس و رهبران بخش های ترک نشین و یونانی نشین این جزیره برگزار شد، روز پانزدهم ماه مه برای آغاز

در جریان نشستی که با حضور نمایندۀ ویژه سازمان ملل در قبرس و رهبران بخش های ترک نشین و یونانی نشین این جزیره برگزار شد، روز پانزدهم ماه مه برای آغاز مذاکرات دو دولت قبرس تعیین گردید.

نشست امروز در هتلی واقع در منطقۀ حایل میان دو بخش ترک نشین و یونانی نشین قبرس برگزار شد. نیکوس آناستازیادس، رهبر بخش یونانی نشین قبرس با مصطفی آکینچی، همتای ترک خود توافق کرده اند مذاکرات را با ارائۀ نقطه نظرات دو طرف برای حل این بحران آغاز کنند.

جزیرۀ قبرس از سال ۱۹۷۴ به دو بخش تقسیم شده و طی این سال ها با تنش های زیادی همراه بوده است.

این نخستین دیدار رهبران دو بخش این جزیره از زمان انتخاب مصطفی آکینچی در ماه آوریل بعنوان رییس جمهوری بخش ترک نشین قبرس است. اسپن بارث ایده، نمایندۀ ویژه سازمان ملل برای قبرس نیز در این نشست حضور داشت.

بخش شمالی قبرس که یک سوم مساحت این کشور را تشکیل می دهد از سال ۱۹۷۴ و در پی مداخلۀ نظامی ترکیه به تصرف ترک ها درآمده است. در آن سال، ارتش ترکیه به بهانۀ ممانعت از تلاش یونانی ها برای الحاق قبرس به خاک خود، به قبرس حمله کرد.

از آن هنگام تا کنون، بخش شمالی قبرس که ۲۸ درصد از خاک این کشور را تشکیل می دهد تحت نظارت ترکیه و ترک های قبرس اداره می شود. در سال ۱۹۸۳، ترک های شمال قبرس دولتی را تحت عنوان دولت فدرال قبرس شمالی تشکیل دادند که تنها توسط ترکیه به رسمیت شناخته شده است.

مطالب مرتبط