نجات پناهجویان بنگلادشی و روهینگی در اندونزی

نجات پناهجویان بنگلادشی و روهینگی در اندونزی

حدود ششصد پناهجوی عمدتاً بنگلادشی و قوم روهینگی که از میانمار آمده بودند توسط گارد ساحلی اندونزی نجات یافتند. تصور می رود که بیش از هشت هزار نفر توسط قاچاقچی های انسان در کشتی ها بروی آب سرگردانند. برخی از این پناهجویان توسط مقامات اندونزی به دریا برگردانده شده اند.

حدود ششصد پناهجوی عمدتاً بنگلادشی و قوم روهینگی که از میانمار آمده بودند توسط گارد ساحلی اندونزی نجات یافتند. تصور می رود که بیش از هشت هزار نفر توسط قاچاقچی های انسان در کشتی ها بروی آب سرگردانند. برخی از این پناهجویان توسط مقامات اندونزی به دریا برگردانده شده اند.

تازه‌ترین ویدیو