عواقب حمله هوایی نیروهای ائتلاف در یمن

عواقب حمله هوایی نیروهای ائتلاف در یمن

کاخ محل سکونت علی عبدالله صالح، رییس جمهوری سابق یمن بر اثر حمله هوایی نیروهای ائتلافی عرب به رهبری عربستان ویران شد.شورشیان و متحدان آنها روز پنجشنبه اعلام کردند آتش بس پنج روزه برای رساندن کمک های انساندوستانه به آسیب دیدگان یمنی را می پذیرند.

کاخ محل سکونت علی عبدالله صالح، رییس جمهوری سابق یمن بر اثر حمله هوایی نیروهای ائتلافی عرب به رهبری عربستان ویران شد.
شورشیان و متحدان آنها روز پنجشنبه اعلام کردند آتش بس پنج روزه برای رساندن کمک های انساندوستانه به آسیب دیدگان یمنی را می پذیرند.

حملات روزانه جنگنده های ائتلاف عرب که مدت یکماه است ادامه دارد، مردم فقیرترین کشور عرب را دچارکمبود فزاینده غذا و سوخت ساخته است.
آتش بس مورد توافق که از روز سه شنبه شروع می شود می تواند به مردم رنجدیده این کشور کمک کند.

تازه‌ترین ویدیو