دادگاه قانون اساسی توگو سلامت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه قانون اساسی توگو سلامت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد

خبر کوتاه
دادگاه قانون اساسی توگو پیروزی فور گاسینبه در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. رییس جمهوری ده ساله گذشته توانست ۵۸ درصد از آرا را از آن خود کند و رقیب او ژان پیر فابر این موضوع را انکار می کنند.