انتشار ۲۱۰ میلیون تن خاکستر به مناطق اطراف آتشفشان کالبوکو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتشار ۲۱۰ میلیون تن خاکستر به مناطق اطراف آتشفشان کالبوکو

خاکسترهای برخاسته از کوه آتشفشانی کالبوکو واقع در جنوب شیلی و آرژانتین، روز یکشنبه هم ادامه داشته و همچنان به مناطق اطراف آن خسارت وارد می کند.

این آتشفشان، طی یک هفته گذشته دو بار فوران کرده و۲۱۰ میلیون تن خاکستر ناشی از این فوران، در مناطق اطراف پخش شده است.

نیروهای ارتش برای کمک به آسیب دیدگان بسیج شده و به باز کردن راهها اقدام می کنند.

یکی از کسانی که رستورانش بر اثر این خاکسترها ویران شده است، می گوید: “من منتظرم که ببینم آیا کالبوکو باز هم فوران خواهد کرد. بمحض اینکه فوران آن متوقف شود، ساخت یک رستوران جدید را آغاز می کنم.”

اداره ملی زمین شناسی شیلی، احتمال فعال شدن مجدد این کوه آتشفشانی را رد نکرده است.


View Larger Map