صدمین سالگرد نبرد گالیپولی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

صدمین سالگرد نبرد گالیپولی

پرنس چارلز، شاهزاده ولز، و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در مراسم صدمین سالگرد نبرد گالیپولی یا چاناق قلعه شرکت کردند.

پرنس چارلز، شاهزاده ولز، و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در مراسم صدمین سالگرد نبرد گالیپولی یا چاناق قلعه شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست