فوران آتشفشان در جنوب شیلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فوران آتشفشان در جنوب شیلی

فوران آتشفشان کلبوکو در شیلی روز چهارشنبه منجر به جا به جایی اجباری ۴ هزار تن در شعاع ۲۰ کیلومتری محل این رویداد طبیعی شد.

کلبوکو یکی از سه آتشفشان بالقوه خطرناک در میان ۹۰ آتشفشان فعال شیلی محسوب می شود. این آتشفشان در جنوب شیلی پس از بیش از چهار دهه فوران کرده است.

همزمان با وقوع این رویداد علاوه بر دستگاه های خود پرداز بانک ها، جایگاه های عرضه سوخت خودرو با هجوم شهروندان رو به رو شد. یکی از شاهدان عینی می گوید: «خیلی ها ترسیده بودند، هرج و مرج شده بود و ترافیک هم سنگین شد. همه در پی خرید آب بودند و تلاش می کردند که از خودپرداز ها پول بگیرند.»

با بزرگتر شدن ابر خاکستری ناشی از فوران آتشفشان، دولت شیلی تصمیم به تخلیه مناطق وسیع تری در حوالی این آتشفشان گرفته است.