رئیس اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از مقامش کنار گذاشته می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از مقامش کنار گذاشته می شود

خبر کوتاه

در پی یک رسوایی، میشل لئونهارت، رئیس اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا از مقامش کنار گذاشته می شود.

گفته شده که کارکنان این اداره در حین ماموریت های خارجی از کارتل های قاچاق مواد مخدر روسپی، پول و اسلحه دریافت می کرده اند.