تظاهرات ضد داعش در اتیوپی به خشونت گرایید

تظاهرات ضد داعش در اتیوپی به خشونت گرایید

هزاران تن از تظاهرکنندگان در آیدس آبابا، پایتخت اتیوپی به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده و راهپیمایی آنان علیه داعش به خشونت گرایید. این تظاهرات پس از آن برپا شد که در یک ویدئو منتشر شده توسط گروه شبه نظامی موسوم به دولت اسلامی، سربریده شدن و شلیک به تعدادی از اتباع اتیوپی دیده می شود.

هزاران تن از تظاهرکنندگان در آیدس آبابا، پایتخت اتیوپی به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده و راهپیمایی آنان علیه داعش به خشونت گرایید. این تظاهرات پس از آن برپا شد که در یک ویدئو منتشر شده توسط گروه شبه نظامی موسوم به دولت اسلامی، سربریده شدن و شلیک به تعدادی از اتباع اتیوپی دیده می شود.

تازه‌ترین ویدیو