زخمی شدن یک روزنامه نگار روس در اثر انفجار بمب

زخمی شدن یک روزنامه نگار روس در اثر انفجار بمب

آندره ای لونیوف، روزنامه نگاری که برای رسانه های دولتی روسیه کار می کند در نزدیکی ماریوپل بدلیل انفجار بمب به شدت زخمی شد. ماریوپل در شرق اوکراین کانون اصلی بحران چند ماه اخیر میان جدایی طلبان هوادار روسیه و دولت اوکراین بود.

آندره ای لونیوف، روزنامه نگاری که برای رسانه های دولتی روسیه کار می کند در نزدیکی ماریوپل بدلیل انفجار بمب به شدت زخمی شد. ماریوپل در شرق اوکراین کانون اصلی بحران چند ماه اخیر میان جدایی طلبان هوادار روسیه و دولت اوکراین بود.

تازه‌ترین ویدیو