اخراج اتباع بریتانیایی بازداشت شده در ترکیه

اخراج اتباع بریتانیایی بازداشت شده در ترکیه
نگارش از Euronews

هشت تن از بریتانیایی های بازداشت شده در ترکیه، از مقر پلیس مرزی استان هاتای به قصد اخراج از این کشور به فرودگاه آدانا انتقال داده شدند. روز یکشنبه

هشت تن از بریتانیایی های بازداشت شده در ترکیه، از مقر پلیس مرزی استان هاتای به قصد اخراج از این کشور به فرودگاه آدانا انتقال داده شدند.

روز یکشنبه اول آوریل، ۹ تبعه بریتانیا در مرز سوریه به اتهام تلاش برای عبور غیرقانونی بازداشت شدند. دوشنبه دوازدهم آوریل یکی از آنان به بریتانیا بازپس فرستاده شد. از این فرد بعنوان فرزند یکی از سیاستمداران بریتانیایی نزدیک به حزب کارگر یاد می شود. دلیل تلاش بازداشت شدگان برای سفر به سوریه از طریق عبور غیرقانونی از مرز ترکیه مشخص نیست.

هزاران تن در ماههای اخیر توانسته اند از ترکیه به گروههای جهادی در سوریه و عراق بپیوندند. دولت ترکیه به دلیل ناتوانی در حفاظت از مرز زمینی خود با سوریه با انتقادهای فراوانی روبروست.

مطالب مرتبط