ازدواج شاهزاده برونئی در میان طلا و زمرد

ازدواج شاهزاده برونئی در میان طلا و زمرد

مراسم ازدواج شاهزاده عبدالملک، فرزند سلطان برونئی با آداب خاص دربار و در حالی که عروس و داماد غرق در طلا و جواهر و نشانهای مختلف بودند، برگزار شد.

مراسم ازدواج شاهزاده عبدالملک، فرزند سلطان برونئی با آداب خاص دربار و در حالی که عروس و داماد غرق در طلا و جواهر و نشانهای مختلف بودند، برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو