دادگاهی یکی از مظنونان حمله به دانشگاه گاریسا در کنیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاهی یکی از مظنونان حمله به دانشگاه گاریسا در کنیا

خبرکوتاه

یکی از مظنونان حمله به دانشگاه گاریسا در کنیا پنج شنبه دادگاهی می شود. رشید شارل امبره سرو در میان شش نفری قرار دارد که در پی این حمله بازداشت شده اند. طی این حمله ۱۴۸ نفر جانشان را از دست دادند.