گزارش سقوط هواپیمای جرمن وینگز با دومین جبعه سیاه کامل می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گزارش سقوط هواپیمای جرمن وینگز با دومین جبعه سیاه کامل می شود

اطلاعات ثبت شده در دومین جعبۀ سیاه هواپیمای مسافربری جرمن وینگز که روز گذشته پیدا شد، نشان می دهد هواپیما در دقایق پایانی به سرعت کاهش ارتفاع داشته است.

این جعبۀ سیاه بعد از یک هفته جستجو و از همان محلی پیدا شد که ماموران بارها آن را جستجو کرده بودند.

سیاه و همرنگ شدن آن با محیط محل سقوط هواپیما باعث شده بود تا این جعبه تا به امروز پیدا نشود.

آلیس کولدفی، مامور ژاندامری این جعبۀ سیاه را در حین جستجو در منطقه ای به وسعت یک هکتار پیدا کرده است.

وی می گوید:«در حین جستجو به یک تودۀ لباس برخوردیم. سرگرم جستجو و انتقال آنها به پایین کوه بودیم که جعبه سیاه را پیدا کردم. رنگ آن همرنگ سنگ ریزه ها و ماسه های محل سقوط هواپیما شده بود.»

اطلاعات این جعبۀ سیاه تیم تحقیقاتی را قادر خواهد ساخت تا گزارش خود را دربارۀ سقوط این هواپیما تکمیل و نهایی کند.

کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز روز بیست و چهارم ماه مارس درِ کابین را به روی خلبان دیگر بست و ایرباس را عمداً به ارتفاعات آلپ فرانسه کوبید و جان تمامی سرنشینان آن را گرفت.