نیجریه در انتظار نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری

نیجریه در انتظار نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری
نگارش از Euronews

نیجریه در انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. شمارش اولیه آرا نشان از رقابت پایاپای دو نامزد اصلی دارند. یکسو گودلاک جاناتان، رییس

نیجریه در انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. شمارش اولیه آرا نشان از رقابت پایاپای دو نامزد اصلی دارند. یکسو گودلاک جاناتان، رییس جمهوری کنونی و در سویی دیگر محمد بوهاری، ژنرال ارتش این کشور قرار دارد.

هواداران دو نامزد پیشاپیش هر کدام نماینده خود را رییس جمهور آتی نیجریه می دانند. با وجود تهدیدهای گسترده گروه اسلام گرای بوکوحرام که در شمالشرقی این کشور متمرکز هستند، این انتخابات در آرامش نسبی برگزار شد.

نمایندگان و ناظران اتحادیه اروپا در نیجریه این موضوع را تایید می کنند.

یکی از آنها می گوید با وجود نقصهایی که در برگزاری مشاهده شد می توان گفت: “ در این انتخابات شاهد تقلب و تخلف نبوده ایم.”

حوادث پس از انتخابات سال ۲۰۱۱ که باعث مرگ بیش از هزار نفر در این کشور شد و تهدیدهای بوکوحرام، دو موضوعی بودند که نگرانیهای شدیدی را برای دولت این کشور پیش از انتخابات ایجاد کرده بودند.

مطالب مرتبط