مون سن میشل در محاصره بالاآمدن آب دریا

مون سن میشل در محاصره بالاآمدن آب دریا

هزاران تن روز شنبه شاهد بالاآمدن آب دریا بودند که جزیره مون سن میشل، یکی از مشهورترین مناطق گردشگری فرانسه را محاصره کرده است. این سطح از بالاآمدن آب دریا طی یک قرن گذشته بی سابقه است.

هزاران تن روز شنبه شاهد بالاآمدن آب دریا بودند که جزیره مون سن میشل، یکی از مشهورترین مناطق گردشگری فرانسه را محاصره کرده است. این سطح از بالاآمدن آب دریا طی یک قرن گذشته بی سابقه است.

تازه‌ترین ویدیو