تظاهرات مخالفان نظام سرمایه داری در فرانکفورت
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تظاهرات مخالفان نظام سرمایه داری در فرانکفورت

تعدادی زیادی خودرو و ساختمان در حاشیه مراسم افتتاح مقر جدید بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان، سوزانده شد.

تعدادی زیادی خودرو و ساختمان در حاشیه مراسم افتتاح مقر جدید بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان، سوزانده شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست