پیشرفت کار ایمنی سازی نیروگاه اتمی چرنوبیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشرفت کار ایمنی سازی نیروگاه اتمی چرنوبیل

ساخت محوطه جدید نیروگاه چرنوبیل به مرحله نهایی خود نزدیک می شود. دو گنبد عظیم که برای ایمن سازی محل ساخته شده اند ماه آوریل به همدیگر متصل می شوند. در آخرین مرحله، این گنبد عظیم محافظ توسط خط آهن به محل راکتور شماره چهار هدایت می شود، آن را می پوشاند و مجزا می کند. این ساختمان که در فاصله ۲۵۰ متری راکتور شماره چهار قرار دارد، نیمه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی قابل استفاده خواهد بود.

انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل شدیدترین حادثه هسته ای به شمار می آید که هنوز ضایعات آن از میان نرفته و ایمنی سازی نیروگاه هسته ای مهارت فنی زیاد وهزینه هنگفتی می طلبد. به گفتۀ مدیر ایمنی هسته ای چرنوبیل، منطقه ممنوعه از ضایعات هسته ای پاک نمی شود زیرا قرار است این ضایعات در این منطقه ممنوعه نگاه داشته شوند. بنابراین عملیات ایمنی سازی دائماً باید سازماندهی شود.

مهندس مسئول منطقه ممنوعه می گوید: “این گنبد، از تابوت حامل مقدار زیادی مواد سمی و ضایعات رادیواکتیو حافظت می کند و تنها بعد از گذشت ده برابر «نیمه عمر» مواد رادیواکتیو، یعنی حدود سیصد سال بعد می توان در این محل زندگی کرد.”

سرجیو کانتون، گزارشگر یورونیوز در اوکراین می گوید: “ساختن بنای پناهگاه اتمی مطابق برنامه ریزی پیش می رود اما مشکل ترین بخش این برنامه که در آینده با آن روبرو می شویم، جابه جا کردن همه مواد رادیواکتیو موجود در نیروگاه شماره چهار است. مرحله ای که راه حل فنی آن هنوز پیدانشده است.”