نخستین کمک های بشردوستانه به خسارت دیدگان طوفان در وانواتو رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین کمک های بشردوستانه به خسارت دیدگان طوفان در وانواتو رسید

با گذشت دو روز از وقوع طوفان ویرانگر پام در مجمع الجزایر وانواتو، مقام های این کشور از مشکل دسترسی به بسیاری از نقاط دور افتاده سخن می گویند.

با اینحال کمک های بشردوستانه در راهند. نخستین محموله از کمک های استرالیا و نیوزیلند به این مجمع الجزایر در اقیانوس آرام رسیده است.

بالدوین لانزدیل، رئیس جمهوری وانواتو امروز دوشنبه گفت که این طوفان نود درصد ساختمان های پورت ویلا، جزیره اصلی را تخریب کرده است.

او با اشاره به این که کشورش قربانی مستقیم تغییرات آب و هوایی زمین است افزود: «مشکل ارتباطات وجود دارد و نمی توانیم با خانواده ها تماس داشته باشیم و نمی دانیم آنها در چه وضعی هستند. بعنوان رئیس جمهوری این کشورعمیقا با مردمم همدردی می کنم.»

این طوفان بی سابقه در نخستین ساعات بامداد شبنه با سرعت نزدیک به سیصد کیلومتر در ساعت این مجمع الجزایر را درنوردید و با برجای گذاشتن ویرانی های گسترده، بیش از ۱۵ هزار نفر از ساکنان محلی را آواره کرده است.

گرچه هنوز تخمین دقیقی از خسارات مالی و جانی ناشی از این طوفان سهمگین ارائه نشده اما آخرین برآوردها از کشته شدن دست کم شش تن حکایت دارد.

این طوفان که از شدتش کاسته شده در حال حرکت به سوی نیوزیلند است.