بازداشت موقت رئیس سازمان مبارزه با فساد مالی رومانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت موقت رئیس سازمان مبارزه با فساد مالی رومانی

خبر کوتاه

دادسرای مبارزه با فساد در رومانی، هوریا جورجسکا، رئیس سازمان مبارزه با فساد مالی در این کشور را به طور موقت بازداشت کرد. اتهام این فرد سوء استفاده از قدرت است.

روز یکشنبه نیز داریوس والکوف، وزیر اقتصاد این کشور پس از متهم شدن به دریافت رشوه استعفا داد.