کمک رسانی به مردم سانحه دیدۀ وانواتو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمک رسانی به مردم سانحه دیدۀ وانواتو

با آنکه طوفان ویرانگر پام مجمع الجزایر وانواتو را ترک کرده است، ارزیابی از خسارات مالی و جانی ناشی از طوفان هنوز میسر نیست.

مقامات وانواتو معترفند که به جز پایتخت، امکان دسترسی به هیچیک از جزایر دیگر را ندارند. از این رو هنوز نمی توان میزان تلفات را مشخص کرد.

یکی از ساکنان پورت ویلا می گوید: “بچه ها کاملاً ترسیده بودند، جیغ می زدند و منهم فریاد می زدم ولی باید برای آنها قوی می بودم. ما همه زنده هستیم. همه مان جان بدر بردیم.”

یکی دیگر از شهروندان می گوید که تاکنون هرگز چنین طوفانی که ساختمانها را خراب کند ندیده بود.

طوفان بی سابقه ای که با سرعت سیصد کیلومتر در ساعت این مجمع الجزایر اقیانوس آرام را ویران کرد، هزاران خانواده را آواره ساخته و آنانی که از پناهگاه ها بر گشتند محتاج به کمک می باشند.

هواپیماهای استرالیایی و نیوزیلندی، اولین محموله های کمکی را به پایتخت می رسانند. قرار است یک گروه از سازمان ملل متحد با ورود به پورت ویلا میزان خسارات و نحوه کمک رسانی را ارزیابی کند.