سخت شدن قوانین راهنمای گردشگری در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سخت شدن قوانین راهنمای گردشگری در ایتالیا

نزدیک به پنج هزار راهنمای گردشگری در ایتالیا در اعتراض به قانونی که مجوزهای پیشین را لغو و آنها را مجبور به گذراندن امتحان تازه و سخت تری برای ادامه کارشان می کند، در رم گردهم آمدند.

امتحان جدید اختصاصی است و تنها برای کار در یک شهر تاریخی ایتالیا مجوز می دهد.