پاپ فرانچسکو احساس می کند سالهای رهبری اش در واتیکان کوتاه است

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
پاپ فرانچسکو احساس می کند سالهای رهبری اش در واتیکان کوتاه است

دومین سال رهبری کاتولیکهای جهان توسط پاپ آرژانتینی هم گذشت و پاپ فرانچسکو در یک گفتگوی تلویزیونی با روزنامه نگاری از مکزیک اعلام کرده است سالهای زیادی در این مقام باقی نمی ماند.

وی در گفتگوی با تلویزیون مکزیک گفت: “احساس می کنم دوران کوتاهی را در واتیکان می گذرانم چهار یا پنج سال یا نمی دانم دو یا سه سال، دو سالش که گذشت. احساس می کنم خداوند برای مدت کوتاهی مرا در این مقام قرار داده است. اما این تنها یک حس است.”

ابراز این حس اما معتقدان کاتولیک و هوادارن پاپ محبوب را بی تفاوت نگذاشته است. در عرض دو سال وی تبدیل به یکی از محبوبترین رهبران کاتولیک جهان در طول تاریخ شده است. بسیاری از معتقدان کاتولیک به دیدار او می آیند.

یکی از معتقدان می گوید: “فکر نمی کنم او ما را بزودی ترک کند و او بیست سال دیگر با ما می ماند.”

دیگری می گوید: “او بسیار محبوب است و فکر می کنم پاپهای بعدی باید دنباله رو راه او باشند.”

پاپ فرانچسکو جانشین پاپ بندیک شانزدهم شده است که یکی از نادر رهبران کاتولیکی است که بدلیل بیماری و کهولت سن از مقام خود استعفا داد. در غیر این صورت رهبران کاتولیکها معمولا تا آخرین روز زندگی شان در این مقام می مانند.