قطع همکاری روسیه با پیمان کنترل و استقرار سلاح در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قطع همکاری روسیه با پیمان کنترل و استقرار سلاح در اروپا

روسیه همکاری با اروپا در چارچوب پیمان کنترل سلاح را قطع کرد. خبر این عدم همکاری، سه شنبه، در وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد. به این ترتیب روسیه در جلسه گروه مشاوره ای وابسته به این پیمان در هفته آتی حضور نخواهد داشت.

روسیه در این بیانیه با متهم کردن سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در گسترش سلاح ادعا می کند که این کشور از زمان امضای این پیمان همواره فعالیتهایش را بر اساس عدم گسترش استقرار سلاح در قاره سبز متمرکز کرده است.

این پیمان در سال 1990 به امضای کشورهای عضو ناتو و پیمان ورشو رسید. هدف این پیمان کاهش استقرار سلاح در مناطق مختلف اروپا و عدم گسترش سلاحهای کشتار جمعی در این قاره بود. در واقع طبق مفاد این پیمان دو بلوک شرق و غرب متعهد می شدند بجای ادامه جنگ سرد با یکدیگر همکاری کنند.