پنجاهمین سالگرد «یکشنبه خونین» در شهر سلما در آمریکا

پنجاهمین سالگرد «یکشنبه خونین» در شهر سلما در آمریکا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ده ها هزار نفر روز یکشنه در شهر سلما در ایالت آلابامای آمریکا در پنجاهمین سالگرد «یکشنبه خونین» شرکت کردند. در هفتم مارس ۱۹۵۶ راهپیمایی صلح

خبر کوتاه

ده ها هزار نفر روز یکشنه در شهر سلما در ایالت آلابامای آمریکا در پنجاهمین سالگرد «یکشنبه خونین» شرکت کردند.

در هفتم مارس ۱۹۵۶ راهپیمایی صلح آمیز به رهبری مارتین لوترکینگ، پیشگام فعالان حقوق مدنی، برای به دست آوردن حق رای برای سیاهپوستان توسط پلیس به خاک و خون کشیده شد.

این رویداد اما به نقطه عطفی در جنبش حقوق مدنی آمریکا بدل شد.

مطالب مرتبط