دومین پیروزی پیاپی هانس ریشلت در اسکی سرعت

دومین پیروزی پیاپی هانس ریشلت در اسکی سرعت
نگارش از Euronews

هانِس ریشلت، به مقام نخست رقابت های اسکی سرعت کویتفیِل در نروژ دست یافت. این اسکی باز سی و چهار ساله اتریشی، با ثبت رکورد یک دقیقه و بیست و نه ثانیه

هانِس ریشلت، به مقام نخست رقابت های اسکی سرعت کویتفیِل در نروژ دست یافت.

این اسکی باز سی و چهار ساله اتریشی، با ثبت رکورد یک دقیقه و بیست و نه ثانیه و شصت و پنج صدم ثانیه، سومین پیروزی فصل خود را در رقابت های سرعت به دست آورد و اختلاف خود را در جدول رده بندی این ماده با کیِتیل یانسرود به بیست امتیاز رساند.

مانوئل-اوزبورن پَرَدی از کانادا با سی صدم ثانیه اختلاف نسبت به ریشلت، بر سکوی دوم این رقابت ها ایستاد. این اسکی باز سی ساله در رده بندی کلیِ فصل در مکان بیست و هشتم قرار دارد و در ماده سرعت، دوازدهم است.

ورنر هل ایتالیایی، با هشت صدم ثانیه اختلاف، سوم شد. این اسکی باز سی و یک ساله، تا اینجای فصل با امتیاز برابر با پَرَدی، در ماده سرعت در مکان دوازدهم قرار دارد اما در جدول رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین، سی و یکم است.

روز شنبه، الکساند ادموت کیلده از نروژ در حالی که رقابت را به زیبایی آغاز کرده بود، پس از یک پرواز بلند، بر زمین خورد و به دلیل مصدومیت، از ادامه کار باز ماند.

مطالب مرتبط