باران در شمال اسپانیا موجب جاری شدن سیل شد

باران در شمال اسپانیا موجب جاری شدن سیل شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بارش شدید باران در روزهای اخیر موجب جاری شدن سیل در شمال شرق اسپانیا شده است. سطح آب رودخانه ابرو در زاراگوزا بالا آمده و ۲۰ هزار هکتار از

خبر کوتاه

بارش شدید باران در روزهای اخیر موجب جاری شدن سیل در شمال شرق اسپانیا شده است.

سطح آب رودخانه ابرو در زاراگوزا بالا آمده و ۲۰ هزار هکتار از زمین های آراگون نیز زیر آب رفته است.

عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان در مناطق سیلزده ادامه دارد.

مطالب مرتبط