سرقت از موزه فونتن بلو در نزدیکی پاریس در هفت دقیقه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سرقت از موزه فونتن بلو در نزدیکی پاریس در هفت دقیقه

خبر کوتاه

آثار هنری ارزشمندی از موزه فونتن بلو در نزدیکی پاریس به سرقت رفت.

پانزده اثر هنری تاریخی طی تنها هفت دقیقه قبل از سپیده دم روز یکشنبه و در جریان حمله ای متهورانه از بخش چینی این موزه دزدیده شده است.

این آثار عمدتا توسط ملکه یوجینی، همسر ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه و در سال ۱۸۶۳ جمع آوری شده بود.