واشنگتن بدنبال قانونی شدن مصرف ماریجواناست

واشنگتن بدنبال قانونی شدن مصرف ماریجواناست
نگارش از Euronews

خبر کوتاه شهردار واشنگتن دی سی می گوید برغم فشار کنگره، قانونی شدن مصرف ماریجوانا در پایتخت ادامه خواهد یافت. ساکنان پایتخت آمریکا سال گذشته میلادی

خبر کوتاه
شهردار واشنگتن دی سی می گوید برغم فشار کنگره، قانونی شدن مصرف ماریجوانا در پایتخت ادامه خواهد یافت. ساکنان پایتخت آمریکا سال گذشته میلادی به اتفاق رای به قانونی شدن مصرف تفریحی ماریجوانا دادند. بر اساس قانون اساسی آمریکا، واشنگتن دی سی تحت نظارت مستقیم و انحصاری کنگره ایالات متحده قرار دارد.

مطالب مرتبط